Mysql Felaket Kurtarma Senaryoları Planlama ve Uygulama

Mysql Disaster Recovery çözümleri sunma, uygulama , yönetme ve test leri konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Her işletme için, yaptığı işin durması  ve hizmet veremeyecek duruma gelmesi ve hatta bunun riski, çok ciddi sorunlar teşkil eder. Merkezi olarak üretilen ve tek elde depolanan verilerin ortak bir yedekleme merkezinde yedeklenmesi ve gerektiğinde de bu verilerin eskiye döndürülmesi felaket kurtarma olarak nitelendirilir.

Felaket kurtarma da önemli husus kaybolan verilerin en aza indirgenmesini sağlayacak şekilde planlanmasıdır. Bu yüzden verilerin oluştuğu esnada verilerin uzak bir veya daha fazla yedekleme merkezinde de aynı anda yedeklenmesi gerekmetedir. Bu sayede işletme içi herhangi bir felakette verilerin eksiksiz kurtarılması mümkün olacaktır.

Yedekleme, felaket kurtarma planlamasında temel öğedir fakat; yedeklenen verinin güvenliğinin de sağlanması, başkat felaketlerin önüne geçecektir. Güvenliksiz bir şekilde yedekleme yapılması verilerin yetkisiz kullanıcıların eline geçmesine veya zarar görmesine sebep olabilir. Bu riskin azaltılması için ortak felaket kurtarma merkezlerinden ve işletme içi yedekleme mekanizmalarından faydalanılır.

Verilerin güvenliğini her şartta temin etmek ve iş sürekliliğini sağlamak için kritik verilerin ve uygulamaların olduğu kurumlarda sistemlerin yedekleri uygun lokasyonlarda tutulması gerekir.