Read More

MYSQL 5.7 ROOT PASSWORD RESET

MYSQL 5.7 ROOT PASSWORD RESET my.cnf dosyası ıcıne asagıdakı parametreyı eklıyoruz. skip-grant-tables Sonra mysql server restart ediyoruz. Ve tablo erısımı olmadan mysql ınstance baglanılabılınır hale gelıyor. Shell de mysql yazip , mysql instance a bağlanıyoruz. shell> mysql

Read More

MYSQL 5.7 MULTIPLE INSTANCE INSTALLATION ON SAME SERVER

MYSQL 5.7 MULTIPLE INSTANCE INSTALLATION ON SAME SERVER Aynı server üzerinde  birden çok mysql 5,7 instance kurulumu anlatacağım bu makalede.  Asagıdaki mysql yum repository  download edip server ‘a kuruyoruz. mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm rpm -ivh mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm Daha sonra direk yum ile mysql community server kurulumu yapabiliriz.

Read More

MYSQL 8 INSTALLATION / KURULUM

MYSQL8 INSTALLATION / KURULUM Bildiğiniz üzere henüz Mysql8 release olmadı fakat release candidate sürümleri hali hazırda mevcut. Bu makalede mysql 8 release candidate 8.0.3 ün kurulumunu anlatacağım. Aşağıdaki linkden mysql8 rpm bundle dosyasını indiriyoruz. https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ mysql-8.0.3-0.1.rc.el7.x86_64.rpm-bundle.tar Daha sonra aşağıdaki tar komutu ile dosyayı açıyoruz. tar -xvf  mysql-8.0.3-0.1.rc.el7.x86_64.rpm-bundle.tar maria db bileşenlerini remove ediyoruz ki conflict oluşmasın. […]

Read More

SET sql_log_bin = 0; Session bazli binary log a yazmayi kapatma islemi

SET sql_log_bin = 0; Session bazli olarak insert/update/delete islemlerinin binary log ‘a yazilmasini engellemek icin SET sql_log_bin = 0; sifira set etmeniz yeterli olacaktir. Boylece yaptiginiz insert/update/delete islemi binarylog yazilmaz. Bu ozelligi ornek olarak asagidaki gibi bir case de kullanabilirsiniz. Master-Slave replice bir sisteminiz var ve bulk bir islem yapmak istiyorsunuz (toplu olarak insert update veya […]

Read More

Error Code: 1290 The MySQL server is running with the –secure-file-priv option so it cannot execute this statement

Error Code: 1290 Hatasinin cozumu icin asagidaki parametrenin set edilmesi gerekir. Bu parametre ile export yapacaginiz path ‘i belirtiyorsunuz. SHOW VARIABLES LIKE “secure_file_priv”; By default path /var/lib/mysql-files/ dir. Ornek export scripti asagida bulabilirsiniz. SELECT * FROM `performance_sn` LIMIT 100 INTO OUTFILE ‘/var/lib/mysql-files/test.csv’ FIELDS TERMINATED BY ‘,’ ENCLOSED BY ‘”‘ LINES TERMINATED BY ‘\n’;   Tayfur Boler […]

Read More

MYSQLDUMP Backup Script

Merhabalar Mysql db serverdaki tüm dblerin otomatik olarak mysqldump backup scriptinin oluşturulması için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.   use information_schema; SELECT CONCAT(‘mysqldump -u backup -p********* ‘,’–single-transaction ‘, SCHEMA_NAME , ‘ –quick | gzip ‘, ‘ > /opt/backup/’,SCHEMA_NAME , ‘.dmp.gz’) FROM SCHEMATA WHERE SCHEMA_NAME NOT LIKE ‘information_schema’ ;   Bu scripti çalıştırdıktan sonra İşletim Sistemine login olup, otomatik […]

Read More

Mysql Character Set Değiştirme

Merhabalar Mysql db serverda herhanig bir tablonun charter set 2ini değiştirmek için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz. ALTER TABLE tablo_adi  CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_turkish_ci;   Bu script ile character set utf8_turkish_ci olacaktır.     www.mysqlturkiye.com

Read More

MYSQL BINARYLOG PURGE İŞLEMİ

Merhabalar   Mysql binary logları temizlemek için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.   PURGE BINARY LOGS BEFORE DATE_SUB( NOW( ), INTERVAL 2 HOUR);   Yukarıdaki script son iki saatlık binary log’u saklayıp, daha önceki logları temizler.   www.mysqlturkiye.com