MYSQL 5.7 MULTIPLE INSTANCE INSTALLATION ON SAME SERVER

MYSQL 5.7 MULTIPLE INSTANCE INSTALLATION ON SAME SERVER Aynı server üzerinde  birden çok mysql 5,7 instance kurulumu anlatacağım bu makalede.  Asagıdaki mysql yum repository  download edip server ‘a kuruyoruz. mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm rpm -ivh mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm Daha sonra direk yum ile mysql community server kurulumu yapabiliriz.