Read More

SET sql_log_bin = 0; Session bazli binary log a yazmayi kapatma islemi

SET sql_log_bin = 0; Session bazli olarak insert/update/delete islemlerinin binary log ‘a yazilmasini engellemek icin SET sql_log_bin = 0; sifira set etmeniz yeterli olacaktir. Boylece yaptiginiz insert/update/delete islemi binarylog yazilmaz. Bu ozelligi ornek olarak asagidaki gibi bir case de kullanabilirsiniz. Master-Slave replice bir sisteminiz var ve bulk bir islem yapmak istiyorsunuz (toplu olarak insert update veya […]

Read More

Error Code: 1290 The MySQL server is running with the –secure-file-priv option so it cannot execute this statement

Error Code: 1290 Hatasinin cozumu icin asagidaki parametrenin set edilmesi gerekir. Bu parametre ile export yapacaginiz path ‘i belirtiyorsunuz. SHOW VARIABLES LIKE “secure_file_priv”; By default path /var/lib/mysql-files/ dir. Ornek export scripti asagida bulabilirsiniz. SELECT * FROM `performance_sn` LIMIT 100 INTO OUTFILE ‘/var/lib/mysql-files/test.csv’ FIELDS TERMINATED BY ‘,’ ENCLOSED BY ‘”‘ LINES TERMINATED BY ‘\n’;   Tayfur Boler […]