Read More

MYSQLDUMP Backup Script

Merhabalar Mysql db serverdaki tüm dblerin otomatik olarak mysqldump backup scriptinin oluşturulması için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.   use information_schema; SELECT CONCAT(‘mysqldump -u backup -p********* ‘,’–single-transaction ‘, SCHEMA_NAME , ‘ –quick | gzip ‘, ‘ > /opt/backup/’,SCHEMA_NAME , ‘.dmp.gz’) FROM SCHEMATA WHERE SCHEMA_NAME NOT LIKE ‘information_schema’ ;   Bu scripti çalıştırdıktan sonra İşletim Sistemine login olup, otomatik […]

Read More

Mysql Character Set Değiştirme

Merhabalar Mysql db serverda herhanig bir tablonun charter set 2ini değiştirmek için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz. ALTER TABLE tablo_adi  CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_turkish_ci;   Bu script ile character set utf8_turkish_ci olacaktır.     www.mysqlturkiye.com

Read More

MYSQL BINARYLOG PURGE İŞLEMİ

Merhabalar   Mysql binary logları temizlemek için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.   PURGE BINARY LOGS BEFORE DATE_SUB( NOW( ), INTERVAL 2 HOUR);   Yukarıdaki script son iki saatlık binary log’u saklayıp, daha önceki logları temizler.   www.mysqlturkiye.com

Read More

MYSQL Multiple Instance / mysqld_multi

Merhabalar, Aynı server üzerinde birden fazla mysql instance kurulumu yapılıp, çalıştırılabilir. Bunun için ilk mysql instance ‘ı kurduktan sonra my.cnf dosyasını edit etmemiz gerekecek. Aşağıda gördüğünüz gibi [mysqld]  alanını uniq olacak şekilde çoğaltıyoruz. Kaç tane instance çalıştırmayı planlıyorsak o kadar ekleme yapıyoruz. Tabi herbir instance için pid file , socket file , port number ve […]

Read More

mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.

Merhabalar mysqldump komutunu kullanarak olusturdugunuz backup scrıptlerınızde aşağıdaki uyarıyı alıyorsanız mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.   script içine -p parametresi ile mysql userının passwordunu yazmıssınız demektir. Passwordu scrıpt ıcınden kaldırıp, /etc/my.cnf dosyası içine aşağıdaki şekilde eklerseniz   [mysqldump] password=***********   backup scrıptını tekrar çalıştırdıgınızda artık uyarıyı almamıs […]

Read More

MYSQL 5.7.10 SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation Hatası Çözümü

Merhabalar, Eğer şu an için son sürüm olan Mysql 5.7.10 versiyonuna geçiş yaptıysanız ve aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1055 Expression #6 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column ‘xxxxxxxxxxxxxxxxxxx’ which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is […]