MYSQL EXISTS , NOT EXISTS KULLANIMI

Mysql de in , not in yerine exists , not exists kullanımı çok daha performanslı şelikde result döndürür. Çünkü in , not in de mysql indexleri kullanmaz fakat exits ve not exists de index kullanımı vardır. Aşağıdaki örnek de in li bir query’inin exist li hale dönüşüm örneğini bulabilirsiniz.   NOT IN KULLANIMI: SELECT `sender`,COUNT(`id`)AS […]