Read More

MYSQLDUMP Backup Script

Merhabalar Mysql db serverdaki tüm dblerin otomatik olarak mysqldump backup scriptinin oluşturulması için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.   use information_schema; SELECT CONCAT(‘mysqldump -u backup -p********* ‘,’–single-transaction ‘, SCHEMA_NAME , ‘ –quick | gzip ‘, ‘ > /opt/backup/’,SCHEMA_NAME , ‘.dmp.gz’) FROM SCHEMATA WHERE SCHEMA_NAME NOT LIKE ‘information_schema’ ;   Bu scripti çalıştırdıktan sonra İşletim Sistemine login olup, otomatik […]

Read More

Mysql Character Set Değiştirme

Merhabalar Mysql db serverda herhanig bir tablonun charter set 2ini değiştirmek için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz. ALTER TABLE tablo_adi  CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_turkish_ci;   Bu script ile character set utf8_turkish_ci olacaktır.     www.mysqlturkiye.com

Read More

MYSQL BINARYLOG PURGE İŞLEMİ

Merhabalar   Mysql binary logları temizlemek için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.   PURGE BINARY LOGS BEFORE DATE_SUB( NOW( ), INTERVAL 2 HOUR);   Yukarıdaki script son iki saatlık binary log’u saklayıp, daha önceki logları temizler.   www.mysqlturkiye.com

Read More

MYSQL Multiple Instance / mysqld_multi

Merhabalar, Aynı server üzerinde birden fazla mysql instance kurulumu yapılıp, çalıştırılabilir. Bunun için ilk mysql instance ‘ı kurduktan sonra my.cnf dosyasını edit etmemiz gerekecek. Aşağıda gördüğünüz gibi [mysqld]  alanını uniq olacak şekilde çoğaltıyoruz. Kaç tane instance çalıştırmayı planlıyorsak o kadar ekleme yapıyoruz. Tabi herbir instance için pid file , socket file , port number ve […]

Read More

mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.

Merhabalar mysqldump komutunu kullanarak olusturdugunuz backup scrıptlerınızde aşağıdaki uyarıyı alıyorsanız mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.   script içine -p parametresi ile mysql userının passwordunu yazmıssınız demektir. Passwordu scrıpt ıcınden kaldırıp, /etc/my.cnf dosyası içine aşağıdaki şekilde eklerseniz   [mysqldump] password=***********   backup scrıptını tekrar çalıştırdıgınızda artık uyarıyı almamıs […]

Read More

MYSQL 5.7.10 SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation Hatası Çözümü

Merhabalar, Eğer şu an için son sürüm olan Mysql 5.7.10 versiyonuna geçiş yaptıysanız ve aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1055 Expression #6 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column ‘xxxxxxxxxxxxxxxxxxx’ which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is […]

Read More

MYSQL EXISTS , NOT EXISTS KULLANIMI

Mysql de in , not in yerine exists , not exists kullanımı çok daha performanslı şelikde result döndürür. Çünkü in , not in de mysql indexleri kullanmaz fakat exits ve not exists de index kullanımı vardır. Aşağıdaki örnek de in li bir query’inin exist li hale dönüşüm örneğini bulabilirsiniz.   NOT IN KULLANIMI: SELECT `sender`,COUNT(`id`)AS […]

Read More

MySQL Enterprise Firewall

Bu makalemizde Mysql ‘in yeni ürünü olan Mysql Enterprise Firewall hakkında bilgi vereceğiz.     Mysql Enterprise Firewall database specific olarak , gerçek zamanlı thread kontrolu yaparak , veritabanına yapılacak olan herhangi bir sql attacklarını yada sql injectionları tespit eden , bloklayan ve loglayan bir sistemdir.   Gerçek Zamanlı Thread Kontrolü:  Tüm mysql threadleri montior […]

Read More

Veri Ambarı Danışmanlığı

  Veriambarı ve Raporlama Sistemlerinin Kurulumlarının Yapılması   Sistem Tasarımı   Raporlama İhtiyaçlarının Karşılanabilmesi İçin Uygun Altyapının Hazırlanması   Mantıksal Veri Modelinin Hazırlanması   ETL Akış Yapısının Hazırlanması   Hedef Fiziksel Tablo Yapılarının Belirlenmesi   Veri Ambarının Geliştirilmesi   Seçilecek Veri Ambarı Sistemi Yapısına göre ETL Tasarımının Hayata Geçirilmesi   Raporlama Altyapısının Oluşturulması